Marknadsföringsplattform på kort- och lång sikt

Valet att samla sina kampanjsidor och sitt informationsmaterial på en marknadsföringsplattform är någonting som är svårt att komma undan när verksamheten växer. Det blir lätt oöverskådligt att hantera hela uppsättningar separata sidor och om tidseffektiviteten dalar snabbt om någon skall sitta och göra allting från grunden vid varje förändring.

Drupal har visat sig vara ett långsiktigt kostnadseffektivt och mycket stabilt system för marknadsföringsplattformar till följd av sin flexibilitet och skalbarhet. Inlärningskurvan kan tyckas något längre än för andra open source-CMS, men i gengäld kommer man inte växa ur Drupal ens med tusen sidor och hundratals redaktörer med olika behörighet och ansvarsområde.

Kostnadseffektiv marknadsföringsplattform

De ”första-generations CMS” som bygger på licensavtal och specifika utvecklare har stora avgifter för såväl implementering som underhåll och utveckling. Här kommer man undan gratis med Drupal! Skulle man inte ha den kompetens som krävs för att anpassa systemet till den grad som krävs för arbetet, kan man ta in vilka utvecklare som helst för att få hjälp. Supporten består av ett community av användare runt om i världen och man kan se betydligt snabbare uppdateringar och lösningar än i licensbaserade motsvarigheter.

Senare versioner av Drupal har utvecklats kraftigt och många av de anpassningar som krävs, kan göras från administrationsplattformen helt utan kunskap om programmering. Resultatet är en marknadsföringsplattform som kan skötas internt och utan höga avgifter.