Vad är en infraröd bastu?

En infraröd bastu är en ny typ av bastu. Den anses vara energisnålare, och av vissa även mildare och bekvämare än den traditionella torrbastun. Den infraröda bastun fungerar genom att ljusstrålar värmer upp kroppen direkt. De ljusstrålar som används i en sådan bastu är just infraröda strålar. De finns naturligt i solens strålar och är väldigt värmande, men är helt ofarliga. Anledningen till att somliga anser att den infraröda bastun är något mildare än den traditionella torrbastun är att luften i en infraröd bastu bara värms upp till mellan 40 och 60 grader, medan kroppen kan kännas många gånger varmare på grund av de infraröda strålarna. Det gör också att luften inne i bastun känns skönare och enklare att andas.

Infraröd bastu jämfört med andra typer av bastur
Förutom att den infraröda bastun anses vara ett energisnålare alternativ än andra typer av bastur, vilket är mycket bättre för miljön och för klimatet, så finns det många andra fördelar med en infraröd bastu, och framför allt hälsorelaterade fördelar.

Infraröd bastu – Hjärta och kärl

Att bada bastu i en infraröd bastu är särskilt bra för hjärtat och blodkärlen i kroppen och den temperatur som nås i en infraröd bastu, mellan 40 och 60 grader, är relativt riskfritt för personer med hjärtproblem. När man har vistats i bastun et tag och kroppen har blivit upphettad så är det dags att kyla ner sig. Medicinsk forskning har kunnat visa att den ansträngningen som kroppen går igenom för att kyla ner sig efter ett bastubesök faktiskt motsvarar samma typ av ansträngning som hjärtat och blodkärlen upplever vid vanligt motionsutövande. Det gör bastubadande i en infraröd bastun till ett mycket bra alternativ för de personer som av alla möjliga olika Skällinge har möjligheten att röra på sig riktigt så mycket som skulle krävas för att bibehålla en god hälsa när det kommer till hjärta och blodkärlen. Om man lider av högt eller lågt blodtryck så kan bastubadande i en infraröd bastu till och med träna kroppen att höja eller sänka blodtrycket. När man sitter i en infraröd bastu så försöker kroppen ständigt att kyla ner sig. Detta leder till en ökad hjärtverksamhet, både när det gäller volym och frekvens, vilket i sin tur leder till en ökad ämnesomsättning.