Den ekonomiska månaden med hjälp av en redovisningsbyrå

Bokföring och redovisning är ett arbete som pågår löpande hela månaden på ekonomiavdelningen.  Alla händelser skall bokföras och redovisas, och allt från kvitton till årsredovisning ingår i arbetet.

Vardagen hos en redovisningsbyråDet är lätt att tänka att en ekonomiavdelning bara har att göra i samband med att löneutbetalningarna skall ske, men varje månad har sin cykel av återkommande uppgifter. Dessa skiljer sig självklart mellan olika företag och organisationer, men innefattar bland annat registrering, kontering och attestering av fakturor, betalningar och fakturering, att hantera påminnelser och uteblivna betalningar. Leasingkostnader, hyror och lån, att ta hand om och stämma av kvitton, räkna och betala moms och skatter ingår också. Ett stort och märkbart arbete är förstås lönerna som skall vara rätt och betalas i tid! Och sist men verkligen inte minst, månadsbokslutet.

En extern redovisningsbyrå kan ta över delar eller hela arbetet med ekonomi och redovisning från ditt företag, och kan bidra med expertis och rådgivning i ert ekonomiarbete.

Bokoredo är en redovisningsbyrå som erbjuder moderna och smidiga redovisningstjänster av hög kvalitet till små och stora företag. De arbetar med modern teknik och digitala lösningar för att göra samarbetet så lätt och smidigt som möjligt.

Redovisningsbyrån kallar sig ”helhetsleverantör för dina redovisningsbehov”, och det innebär att de erbjuder löpande bokföring, lönehantering, kundreskontra, inkomstdeklaration, årsredovisning, och rådgivning. Du kan överlåta i princip alla ekonomiska funktioner utom banktransaktioner till dem, men vill du bara ha hjälp med vissa delar eller kanske enbart redovisning är du lika välkommen.

Det skall vara enkelt att vara kund, och därför erbjuder redovisningsbyrån en digital lösning där det enda som krävs från din sida är att du har en smart telefon. Du kan om du vill skicka alla underlag och verifikat digitalt och behöver därför aldrig krångla med att transportera tjocka pärmar och tunga lådor med underlag.  Varje månad får du tillbaka rapporter där du kan se resultaträkning och balansräkning, förfallna kundfakturor och uppgifter om skatt.

En vanlig månad för Bokoredos kunder ser ut ungefär såhär:

  • I början av månaden skickar du verifikat från månaden innan.
  • I mitten av månaden meddelar du dina anställdas löner, och slipper själv hantera bokföring och skatterapportering.
  • I början av månaden får du en rapport baserad på verifikationerna du skickat. I den kan du se vad du skall betala i skatt, moms och sociala avgifter.
  • I mitten av månaden betalar du skatt, och hur mycket som skall betalas har du sett i rapporten från Bokoredo.

Anlita en extern redovisningsbyrå och låt dem skräddarsy tjänsten efter just ditt företags behov.