Attraktionslagen – Du får vad du sår

För de flesta är fraser om att ”skörda frukten av vad man sått” någonting ganska uttjatat och man fäster kanske inte så mycket uppmärksamhet vid dessa citat. Dock har de fått en helt ny skara anhängare i takt med att tankar på attraktionslagen och karma blivit vanliga. Dock kan man dela upp karmatankarna i ett flertal olika riktningar och teorier. Å ena sidan kan det ha en koppling till reinkarnation och hur vi kommer att få uppleva nästa liv. Denna form av karma är vanligt förekommande inom asiatiska filosofier och religioner. En annan, och kanske mer västerländskt orienterad hållning, är att man får konsekvenser i detta liv. Om man beter sig illa kommer det att bli problem vid senare tillfälle. Det kan vara någonting så enkelt som att människor beter sig illa mot den som alltid är elak. Attraktionslagen är dock någonting lite annorlunda i och med att den har en positiv klang och ett syfte i att attrahera och dra till sig sådant man önskar mer av i detta liv.

Även om man inte känner sig övertygad om reinkarnation, och även då man kan vara helt främmande för dessa tankar, är attraktionslagen någonting som kan fungera om inte annat så i form av teori. De som hänger sig åt arbete inom vad man kallar attraktionslagen har dock inte bara bilden av fenomenet som en teori eller som förhållningssätt. Tvärtom är det någonting som man aktivt jobbar med för att uppnå vissa specifika resultat.

Effektiv attraktion

När man vill ha någonting, oavsett om det är fråga om materiellt mätbara föremål eller om det rör sig om någonting helt annat som hälsa och upplevelser, kan man försöka attrahera dessa genom att utstråla just vad man söker. Att man får mer av något man redan har är en gåta som man inte kan lösa med enkla förklaringsmodeller, men attraktionslagen skulle i viss mån kunna ge uttryck för en förklaring som skulle kunna verifieras i viss utsträckning oavsett vem man tillskriver resultatet.

 

Vad handlar attraktionslagen om? – För många handlar det om att få pengar eller relationer. För att attrahera dessa ger det inte mycket att tyst sitta och undra varför man aldrig får det man vill ha. Tvärtom kommer detta eventuellt att dra till sig mer av känslor man redan har. Genom att tänka sig in i situationer var man redan funnit vad man vill åt, kan man istället dra till sig detta. Vissa skulle nog ha en vilja att binda det till psykologi och självmanipulation att jobba för att nå målet, medan andra har en filosofisk hållning. Oavsett vilket är det en teknik som många använder sig av i syfte att förändra sin tillvaro. Det finns en hel del böcker som kan ge ytterligare information om hur man kan gå tillväga för att begripa hur attraktionslagen fungerar och vanliga bibliotek kan ge en hel del information.