En bra ventilation skapar bättre trivsel i Stockholm

Att ha ett stadigt flöde av frisk luft är en förutsättning för att människan ska trivas och må bra och här ser man alltså att ventialtion kan vara det som fäller avgörande vid exempelvis resultatet på en arbetsplats eller en skola. Just vid dessa två exempel så kan ny ventilation vara hela skillnaden i huruvida exempelvis en skolklass hänger med och bebehåller sin koncentration genom en hel skoldag istället för att mot slutet helt spåra ur. Detta kan flertalet lärare vittna om speciellt då vid äldre skolor i Stockholm där många elever går samtidigt som den ventilation som erbjuds inte håller någon vidare kvalitet.

Att ha kanske 25 elever i en skolklass i Stockholm samtidigt som man har usel ventilation är ett mardrömsscenario för många lärare och man jobbar numera aktivt med att försöka se över denna viktiga fråga. Det är ju nämligen inte enbart barnens resultat det handlar om utan det går även att sammakoppla dålig ventilation med sjukdomar som förkylningar och astma och detta alltså inte bara i Stockholm utan över hela landet.

Detsamma gäller på arbetsplatser och i offentliga byggnader och i Stockholm – där ju många äldre byggnader finns – så har detta blivit ett probelm som man måste ta tag i per omgående. Att exempelvis i ett bibliotek där man inhyser många människor dagligen inte erbjuder effektiv och bra ventilation är ju direkt motsägelsefullt.

Kräv bättre ventialtion i Stockholm

Man går ju ofta till ett bibliotek för att kunna – i lugn och ro – läsa, studera eller koppla av och har då detta bibliotek en dålig ventilation, ja, då försvinner ju hela syftet med byggnaden. Här har alltså Stockholm som stad något att bita i – för hur ser egentligen denna ventilation ut vid våra offentliga byggnader? Ofta är nog – tyvärr – fallet så att den är gammal, omodern och inte fyller någon funtion längre och här måste man alltså se till att byta. Bra ventilation är en förutsättning för trivsel och detta gäller vid alla offentliga byggnader – oavsett om det nu, som i det här fallet, handlar om ett bibliotek i Stockholm eller en tågstation i Gällivare.

Vi har rätt att ställa krav och det måste vi göra oftare – att sätta press för att få bättre ventilation verkar vara det enda som fungerar och utan denna press så förblir denna viktiga fråga fortsatt ignorerad. Det är nämligen en relativt dyr kostnad att byta ventilation och denna vill man ogärna ta tag i men om man ställer detta mot sjukskrivningar och annat som en dålig ventilation för med sig – ja, då förstår man också att det snarare ska ses som en investering än en utgift.

Detta är något som kommunstyrelser, företag och skolor bör fundera över och detta från Lund till Stockholm och vidare till Kiruna. Vi förtjänar  bra ventilation oavsett var i Sverige vi bor och det är dags att börja kräva detta – både för egen skull och för framtida generationer.