Hur jobbar en plåtslagare i Stockholm?

Hur ser arbetet på ett etablerat plåtslageri egentligen ut?En plåtslagare jobbar främst med att byta ut tak, stuprör och hängrännor på hus som alltså har tak gjorda av plåt. Yrket är gammalt och väldigt viktigt då väldigt många hus i framförallt större städer som exempelvis Stockholm har just plåttak och då talar vi alltså främst om de som är belägna inne i själva innerstaden – utanför Stockholm är det mestadels villor och andra typer av hus och dessa behöver inte i samma grad använda sig av en plåtslagare och dennes tjänster. Detta sker naturligtvis i form av att dessa villor utanför Stockholm då och då och med jämna mellanrum exempelvis måste byta eller reparera skorstenar och stuprör men just här fokuserar vi istället på hur en plåtslagare jobbar med högre hus innanför tullarna i Stockholm.

Om man vandrar omkring i Stockholm och vrider sin blick uppåt så ser man direkt att vi talar om ganska höga byggnader och att en plåtslagare verksam just där har ett ganska riskabelt jobb som medför stora risker för skada och därför är det av yppersta vikt att säkerheten alltid sätts i första rummet. Plåtslagare i Stockholm måste alltså på ett helt annat sätt anpassa sitt jobb så att de inte löper någon risk att göra sig illa och detta gör att deras dagar ser lite annorlunda ut om man jämför med en plåtslagare som är verksam i en mindre stad där husen, helt enkelt, inte är lika höga. Säkerhet är naturligtvis viktigt även där men man vidtar inte samma rigorösa säkerhetsåtgärder som man som plåtslagare i Stockholm får göra och där det nästan kan ta en timme varje dag för att få allt på plats. Annars så är arbetet i stort sett detsamma oavsett var man jobbar som plåtslagare och skillnaden ligger alltså i höjden samt även storleken på de saker som behöver bytas ut.

Ska exempelvis ett plåttak bytas på en kyrka i Stockholm så innebär ju detta att en plåtslagare har en större yta att täcka och att exempelvis tornet på denna kyrka måste ha större beståndsdelar än vad man måste använda sig av vid ett mindre husbygge i en mindre stad. Det är ju nämligen så att det i en plåtslagares jobb även ingår att mäta ut hur mycket material som behövs, hur stora delar av plåt som behövs och hur man på bästa sätt sedan får dessa att fästa. Ofta monterar man nämligen färdiggjorda delar på plats – delar som man själv, tillsammans med sina kollegor, som plåtslagare tillverkat och om man jobbar vid en stor byggnad i Stockholm så blir det ju ganska tunga pjäser som måste fästas.

Plåtslagare jobbar även vintertid i Stockholm

Då de mesta jobben med plåt sker under sommarhalvåret så innebär detta att en plåtslagare måste hitta andra områden att vara verksam i under vintern. Här brukar man – i Stockholm och i övriga Sverige – syssla med exempelvis snöskottning från högre byggnader och varför inte?

En plåtslagare i Stockholm har ju vanan inne från sommaren och således perfekt för detta uppdrag även under vinterhalvåret.