Öka värdet på din bostad genom en badrumsrenovering

Det finns några tips på hur man kan öka värdet på sin bostad och ett av dessa är att man genomför en badrumsrenovering. Genom en badrumsrenovering så får man nämligen – till en billig kostnad – en helt ny karaktör som många kunder eftersöker. Det har nämligen visat sig att det är just badrum, kök och sovrum som de allra flesta spekulanter främst tittar på då de ska köpa och har man då genomfört en badrumsrenovering så har man också god möjligheter att kunna få sitt objekt sålt till ett bra pris.

Vi talade ovan om en billig kostnad men denna är naturligtvis här ställd mot vad man får ut den dag man säljer sin bostad. En badrumsrenovering i sig är inte så billig men ska alltså ses som en investering snarare än en utgift. Här spelar det naturligtvis in var i Sverige man bor samt vad som man verkligen har gjort inom denna badrumsrenovering. Har du bara bytt ut ett skåp eller satt upp en hylla – ja, då höjer du ju knappast värdet på din bostad med några extrema siffror, även om du naturligtvis gör bostaden i fråga betydligt trevligare.

Har du däremot bytt kakel, bytt badkar eller satt in golvvärme då vi talar om badrumsrenovering så har du verkligen investerat i din egen ekonomi och trivsel. Här menar vi dock att du främst ska ha detta boende i någon stad där det finns en stor efterfrågan och där priserna på bostäder är höga och även på sikt ser ut att hålla en hög nivå – lämpligen alltså Stockholm, Göteborg eller Malmö. En badrumsrenovering i någon av dessa städer kommer alltid att ge en högre avkastning än om den sker i en mindre stad som exempelvis Härnösand eller Piteå.

Alltså kan det vara – sett ur ett rent investeringsperspektiv – vara läge att hålla sina förväntningar låga om man bor i en mindre stad medan man i en större kan vara lite mer optimistisk. Naturligtvis genomför man en badrumsrenovering först och främst för sin egen- och sin familjs trivsel men sett ur det rent ekonomiska så har man helt klart en fördel i var man bor i Sverige.

Få ett bättre pris på din badrumsrenovering

Själva kostnaden för en badrumsrenovering avgörs även den av var i Sverige man bor samt – naturligtvis – vad som ska göras samt vilket material man använder sig av. Det är nämligen så att det även denna gång väger över till de större städernas fördel om man talar om kostnaden för en badrumsrenovering och detta handlar om att konkurrensen är större där än i mindre städer.

Bor man exempelvis i vår huvudstad så kan man som privatperson kontakta fler företag för sin badrumsrenovering i Stockholm och därigenom skaffa sig ett bättre förhandlingsläge genom att ställa offerterna mot varandra. Detta blir betydligt svårare om man bor i en mindre stad där det kanske finns ett eller två företag som är verksamma och kunniga inom badrumsrenovering och därmed får man alltså svårare att själv påverka priset för arbetet.

Huruvida detta är rättvist eller inte låter vi vara osagt, men ett faktum är det.